daen

ERP systemer

Forretningssystemer inden for ERP og BI
Dynamics 365 Business Central, NAV, C5 eller Uniconta

Opnå succes med jeres ERP investering

wisepeople.it er et specialiseret konsulenthus inden for ERP-området i Danmark. Vi baserer vores ydelser og rådgivning på erfaringer fra deltagelse i utallige ERP-projekter høstet over de sidste 35 år. Vi har stor erfaring med flere ERP-platforme på markedet og kan rådgive kvalificeret også i implementeringsfasen.

Dynamics 365 Business Central

I 2018 udgav Microsoft deres nye ERP-system Dynamics 365 Business Central ! En online løsning i skyen med funktionalitet som NAV 2018 men bedre integreret med andre office produkter. Alt leveres direkte som du kender det fra Office 365.

Læs mere...

Microsoft Dynamics NAV

NAV er Business Centrals forgænger. Vi hjælper stadig kunder med deres NAV, men da Microsoft ikke længere supporterer NAV, vælger langt de fleste af vores kunder at konvertere til Business Central. Kontakt os for at høre mere.

Læs mere...

Microsoft Dynamics C5

C5 er ikke ung men en klassiker. Mange af vores kunder har valgt at konvertere deres C5 til Business Central. Ring og hør nærmere om dine muligheder for at konvertere. Vi yder selvfølgelig fortsat support på C5.  

Læs mere...

Uniconta

Uniconta er Erik Damgaards nye økonomisystem. Ideel løsning til den lidt mindre kunde der ønsker et godt og brugervenligt økonomisystem der er nemt at komme i gang med.

Læs mere...
01

Strategi

I strategi fasen arbejdes der med ledende nøglepersoner i virksomheden på at fastlægge de strategiske rammer for mulig udskiftning af forretningsystemerne. Der foretages typisk en kortlægning af nu-situationen såvel hvad angår processer og systemer og der identificeres udfordringer og muligheder.

Herudover vil der typisk fastlægges strategiske pejlemærker, business case og overordnede forretningsbehov. Ligeledes vil der ofte indgå en vurdering af markeds mulighederne samt opstilling og analyse af mulige strategiske udviklingsscenarier inkl. investeringer, eksterne kost og interne ressourcer.

Endeligt vil strategifasen som oftest lede frem til en strategisk anbefaling inkl. roadmap med initiativer for at gennemføre strategien.

02

Anskaffelse

I anskaffelsesfasen foretages den konkrete anskaffelse af system. I samarbejde med nøglepersoner i virksomheden fastlægges de konkrete forretningsbehov i et antal workshops, som skal indgå i tilbudsevalueringen.

Forretningsbehov udarbejdes med udgangspunkt i at der er tale om anskaffelse af et standardsystem. Parallelt foretages ved hjælp af vores indgående markedsviden en prækvalifikationsproces af mulige systemer og leverandører, således at der maksimalt indgår tre tilbudsgiver i tilbudsprocessen.

Der udarbejdes et tilbudsgrundlag som sikrer en ensartet evaluering, hvor også vores egen ERP-kontrakt typisk indgår.

Baseret på indhentede tilbud og en række workshops med mulige leverandører foretages en objektiv og uvildig vurdering af mulige systemer og leverandører som kan indstilles til virksomhedens ledelse.

I anskaffelsesfasen indgår vi som oftest både som faglig ekspert og ”pennefører” på processen.

03

Implementering

I implementeringsfasen gennemføres selve implementeringen af det valgte system i tæt samarbejde med leverandøren.

I denne fase er der altid en række vigtige aktiviteter som kunden selv skal gennemføre herunder naturligvis også sikring af, at leverandøren lever op til aftale og forventninger.

Successen i et standardsystem projekt er ikke kun et resultat af et godt system og god leverandør med i høj grad betinget af kundens aktive medvirken.

Opgaver som ligger hos kunden er blandt andet projektledelse af kundens egne ressourcer, forandringsledelse, test, datakonvertering for blot at nævne nogle. Som konsulenter så indgår vi altid i kundens team og oftest som kundens projektleder eller som sparring til denne.

I mange projekter indgår vi også i styregruppe og som en ekstern kvalitetssikring til kundens ledelse.

04

Optimering

Når en virksomhed har kørt med et system i en række år, så skal der typisk foretages optimeringer med henblik på løse opståede problemstillinger.

Det kan skyldes ændrede strategiske rammer for virksomheden, nye forretningsbehov, tekniske problemer eller forhold forårsaget af leverandøren.

Vi bidrager som oftest i denne fase med egentlige health checks for at måle systemets helbredstilstand, benchmarking i forhold til andre med henblik på at sikre en bedre driftsøkonomi eller analyser i forbindelse med potentielle udvidelser af systemet eksempelvis nye forretningsprocesser som der ønskes sat strøm til.

I nogle tilfælde så kan det lede frem til at en større udskiftning er påkrævet og man er således tilbage til de strategiske overvejelser.

Få en snak om din ERP-løsning

Send os en besked her, så vender vi tilbage til dig hurtigt.